Legislativní informace

Agenturní zaměstnávání je v České republice regulováno rozsáhlou legislativou, jejíž dodržování je pro nás klíčové. Našim klientům i zaměstnancům garantujeme bezproblémovou spolupráci plně v souladu se zákonem. Pravidelně procházíme četnými kontrolami orgánů státní správy, se kterými spolupracujeme na utváření legálního prostředí výkonu agenturního zaměstnávání.

Na základě rozhodnutí generálního ředitelství Úřadu práce České republiky ze dne 11. 5. 2018, č. j. UPCR-2018/25725/5, se agentuře práce uděluje povolení ke zprostředkování zaměstnávání na dobu tří let od právní moci zmíněného rozhodnutí. Zmíněné rozhodnutí naleznete ZDE. Původní rozhodnutí rádi předložíme na Vaši žádost.

S ohledem na ustanovení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, je povinna agentura práce složit na účet GŘÚP kauci ve výši 500 000 Kč. Kauce zajišťuje řádný výkon agenturního zaměstnávání a zajišťuje předběžné splnění veškerých daňových a poplatkových povinností.

Výše uvedené povolení GŘÚP č. j. UPCR-2018/25725/5 je vydáno bez územního rozsahu, tzn. nás opravňuje ke zprostředkování zaměstnání všem občanům ze všech zemí. Zaměstnanci pocházející mimo země Evropské unie procházejí legálním řízení o povolení k zaměstnání a pobytu. Agentura SKS Business Unit takovým zaměstnancům zajišťuje kompletní právní servis umožňující podání žádostí příslušným orgánům v česku i zahraničí a jejich následné legální zaměstnávání.

Pojištění záruky pro případ úpadku agentury práce je sjednáno na základě § 58 zákona č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti, ve výši odpovídající trojnásobku průměrného čistého měsíčního výdělku všech dočasně přidělených zaměstnanců. Pojistku naleznete ZDE.

Společnost SKS Business Unit ctí závazek chránit vaše případné nároky a pro tento případ je pojištěna v rámci obecné odpovědnosti do limitu 30 000 000 Kč.

Chcete se dozvědět více o možnostech legálního výkonu agenturního zaměstnávání?
Prosíme kontaktujte:

Ondřej Žáček
Ředitel obchodních záležitostí

Dejte nám vědět ještě dnes

Telefon
+420 778 548 081

753 01 Hranice
Jiráskova 116

SKS Business Unit s.r.o. © 2018. Všechna práva vyhrazena

Created by: TwoDo