Редовне приходе, укључујући све допуне

Уверавамо вас да са нашом агенцијомрадићете под истим или још бољим финансијским средствимаусловима као и наши запослени, укључујући свебонусе, награде и додатке. Ако хоћете можетередовно примати своју зараду истог дана. Плус, можете одлучити да лижелите да ваша плата буде у чешким крунама или уЕурима.