Помоћ наших координатора

Са нашом агенцијом, знате коме да се обратите. Нашикоординатори ће се побринути за вас појединачно,и они ће решити све проблеме са  којима се можетесусрести. Сви наши запослени су важними ћемо учинити све што је у нашој моћи какобисте осетили нашу бригу за вама. Да ли вам требапомоћ код лекара, постављање рачуна,или смештај? Обратите се свом личномкоординатору. Ако он не може да решипроблем, он ће контактирати седиште компаније, које ће се потрудити да испунизахтев.